குறிச்சொற்கள் வினவு தளம்

குறிச்சொல்: வினவு தளம்

உயர்தர நகைச்சுவை

நண்பர்கள் பலர் இணையத்தில் நகைச்சுவையே அருகிவருவதனால் பேயோன் எழுதுவதையெல்லாம் ஒருவேளை நகைச்சுவையாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்துடன் வாசித்து சிரிக்கவேண்டுமோ என்று சந்தேகப்படவேண்டியிருக்கிறது என்றார்கள். கஷ்டம்தான். சராசரி இணைய எழுத்துக்களைப் பகடி செய்து எழுதமுயன்று சரசரி...

மார்க்ஸிய நூல்பட்டியல்

தமிழில் மார்க்ஸியம் சார்ந்து இப்போது கிடைக்கும் ஏறத்தாழ எல்லா நூல்களையும் பதிப்பக வாரியாகப் பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள் வினவு தளத்தில். கவனமாகச்செய்யப்பட்ட முக்கியமான தொகுப்பு. இத்தனை நூல்கள் வெளிவந்துகொண்டிருக்கும் தமிழ்ச்சூழலில் நூல்களுக்கு உள்ளடக்கம் சார்ந்து உருவாக்கப்படும்...

கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, வினவு பற்றிய தங்கள் பதிவை படித்தேன். பல காலமாக வினவு தளத்தில் வாதாடி, இனி அது வீண் வேலை என்று உணர்ந்து கொண்டேன். The final clincher was the Post about சு.ரா, நினைவின்...