குறிச்சொற்கள் வினவு இணைய தளம்

குறிச்சொல்: வினவு இணைய தளம்

வினவுவின் அடித்தளம்?

அன்புள்ள ஜெமோ வினவு தளத்தை நான் அடிக்கடி வாசிப்பதுண்டு. அவர்களின் கோபம் எனக்குப்புரிகிறது. ஆனால் அவர்கள் ஏன் அத்தனைபேரையுமே அயோக்கியர்கள் மோசடிக்காரர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் என்றுதான் புரியவில்லை. அவர்கள் சமூக அநீதிக்கு எதிராகப் போராடுகிறார்கள்...

மருதையப்பாட்டா.

ம.க.இ.கவின் தோழர் மருதையனின் பேச்சை புகழ்பெற்ற ’வசவு’ இணையதளத்தில் வாசித்தேன். . வாசித்துமுடித்தபோது ஏதோ ஒரு செவல்காட்டில் கிராமத்துப் பெரிசு ஒன்றுடன் அமர்ந்து சிலமணிநேரம் அவரது அதிநீளமான தன்னுரையை கேட்ட நிறைவு உருவானது. http://www.vinavu.com/2010/12/29/on-reading/ பெரிசு...