குறிச்சொற்கள் விண் வரை

குறிச்சொல்: விண் வரை

விண் வரை- கடிதங்கள்

விண் வரை… வெண்முரசும் தமிழும் அன்புள்ள ஜெ, வெண்முரசும் தமிழும் கட்டுரையை வாசித்தேன். இன்றைக்கு தமிழில் எத்தனைபேர் கம்பராமாயணம் வாசிக்கிறார்கள்? அந்தத் தமிழ் எத்தனைபேருக்கு தெரியும்? எத்தனைபேருக்கு அதற்கான பொறுமையும் மனமும் உள்ளது? அவர்கள் மிகச்சிலர்தான். அதைப்போல...