முகப்பு குறிச்சொற்கள் விஜயவர்மர்

குறிச்சொல்: விஜயவர்மர்