முகப்பு குறிச்சொற்கள் விஜயவர்மன்

குறிச்சொல்: விஜயவர்மன்