முகப்பு குறிச்சொற்கள் விச்சூர்

குறிச்சொல்: விச்சூர்