முகப்பு குறிச்சொற்கள் விசித்ரவீரியன்

குறிச்சொல்: விசித்ரவீரியன்