முகப்பு குறிச்சொற்கள் விசித்திரவீரியர்

குறிச்சொல்: விசித்திரவீரியர்