முகப்பு குறிச்சொற்கள் விசித்திரபுத்தர்

குறிச்சொல்: விசித்திரபுத்தர்