குறிச்சொற்கள் விக்கி லீக்ஸ்

குறிச்சொல்: விக்கி லீக்ஸ்

விக்கிலீக்ஸும் நீரா ராடியாவும்

டியர் சார் அலைவரிசை ஊழல் பற்றிய உங்கள் பதிவை ஒட்டியது இந்தக் கடிதம். உங்களுக்கு நிகழ்கால அரசியலில் விவாதங்களில் விருப்பம் இல்லை என்பதை அறிய முடிகிறது. எனினும் இதைத் தங்களிடம் கேட்க ஆசை....