குறிச்சொற்கள் வால்டேர்

குறிச்சொல்: வால்டேர்

எழுத்தாளர்களின் தனிவாழ்க்கை

அன்புள்ள ஜெ. "சுஜாதாவைக் காப்பாற்ற வேண்டுமா?" இப்பொழுதுதான் படித்தேன். சில எண்ணங்கள் அது தொடர்பாய். ஒரு எழுத்தாளர் சில மதிப்பீடுகளைத் தன் புனைவுகளில் முன்வைக்கிறார்.ஆனால் நேரெதிர் முரணான வாழ்க்கை வாழ்கிறார்.அவரது எழுத்துக்களில் எந்த அளவிற்கு சத்தியம்...