குறிச்சொற்கள் வான்கீழ் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: வான்கீழ் [சிறுகதை]

வான்கீழ், குருவி- கடிதங்கள்

வான்கீழ் அன்புள்ள ஜெ, வான்கீழ் கதை ஓர் அழகான காதல்கதை. சாமானியனின் காதல். காதல் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. சாமானியனை ஆற்றல் கொண்டவனாக ஆக்கிவிடுகிறது. அந்த மாபெரும் கோபுரம் இந்தச் சமூகம்தான். அது...

ஏகம், வான்கீழ்- கடிதங்கள்

ஏகம் அன்புள்ள ஜெ ஏகாந்தமாக இருந்து பாட்டு கேட்பது என்று சாதாரணமாகச் சொல்கிறோம். அதன் பொருள் என்ன என்று இப்போது புரிந்தது. பாடுபவன் பாட்டு கேட்பவன் மூன்றும் இல்லாமலாகி ஏகம் மட்டுமே எஞ்சும் நிலையில்...

வான்கீழ் [சிறுகதை]

“ஏல நொண்டி, அப்ப நீயும் கைக்கு சீட்டு எறக்கியாச்சு என்னலே?” என்று அருணாச்சலம் நாடார் கேட்டார். குமரேசன் தயங்கிப் புன்னகைத்து “இல்லண்ணா, சும்மா” என்றான். “என்ன சும்மா? நீ அந்த குட்டிக்க கிட்ட பேசிட்டிருக்கிறத பாத்தாலே...