குறிச்சொற்கள் வானம்பாடி இயக்கம்

குறிச்சொல்: வானம்பாடி இயக்கம்

கேள்வி பதில் – 72

கடந்த ஒரு வருடத்தில் வந்த கவிஞர்களை தயவுசெய்து பட்டியல் இடமுடியுமா? தாங்கள் கவிதைக்குக் கொடுத்திருக்கும் அர்த்தத்திற்கும் தினம் தினம் கவிஞர்கள் வருகையை ஆதரித்ததற்கும் உடன்பாடு இருப்பதாகத் தெரியவில்லையே! -- கஜன். கடந்த ஒருவருடத்தில் வந்த கவிஞர்களைப்...