குறிச்சொற்கள் வாடிக்கையாளர்கள்

குறிச்சொல்: வாடிக்கையாளர்கள்

வாடிக்கையாளர்கள்

  எங்கள் நிறுவன வளாகத்துக்குள் என் அலுவலகத்துக்கு முன்னால்  மாடியில் பில் கட்டும் அலுவலகம். வாடிக்கையாளர் சேவை மையம். அதைத்தாண்டி ஒரு கட்டிடத்தின் மாடியில் முதல் திருப்பத்தில் என் அறை. வாடிக்கையாளர் சேவைமையம் போவதற்குக்...