குறிச்சொற்கள் வாசலில் நின்ற உருவம்

குறிச்சொல்: வாசலில் நின்ற உருவம்

வாசலில் நின்ற உருவம் பற்றி…

அன்புள்ள அசோக் வாசலில் நின்ற உருவம் வாசித்தேன். கதையை ஒரு நல்ல முயற்சி என்றுதான் சொல்லமுடியும்.. முழுமையான இலக்கியப்படைப்பாக அமையவில்லை. ஏன் என்று சொல்ல சிலவற்றைச் சுட்டுகிறேன் 1. இவ்வகைக் கதைகள் எண்பதுகளுடன் முடிந்துவிட்டன. முற்றிலும் மன...

புதியவர்களின் கதைகள் 7, வாசலில் நின்ற உருவம்- கே.ஜே.அசோக்குமார்

அமைதி என்பது மரணத் தறுவாயோ? வந்தமர்ந்த பறவையினால் அசையும் கிளையோ? அமைதி என்பது வாழ்வின் தலைவாசலோ? எழுந்து சென்ற பறவையினால் அசையும் கிளையோ? -தேவதேவன் ஆரோக்கியமானபோது சிந்திப்பது தொடர்ச்சியற்றும் இலக்கற்றும் இருப்பதும், ஆரோக்கியமற்றபோது அதுவே தொடர்ச்சியும், விரிவுடன் கூடிய ஆழமும் கொண்டிருப்பதுமாக தெரிகிறது....