குறிச்சொற்கள் வாசகசாலை

குறிச்சொல்: வாசகசாலை

வாசகசாலை- கடிதம்

வாசகசாலை கூட்டங்கள் குறித்து…   அன்பின் ஜெ,   வாசகசாலை குறித்த விவாதங்களை கவனித்து வருகிறேன். விஷ்ணுபுரம் மற்றும் வாசகசாலை இரண்டு அமைப்புகளின் நிகழ்வுகளிலும் பங்கெடுத்துள்ளேன். இரண்டு தரப்புடனும் உரையாடும் வாய்ப்பும் உள்ளது. ஆனால், நான் பேச வேண்டியது...

வாசகசாலை- கடிதங்கள்

வாசகசாலை கூட்டங்கள் குறித்து… எழுத்தாளர் ஜெயமோகனுக்கான எதிர்வினை- வாசகசாலை   அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு,   வணக்கம்.   வாசகசாலை அமைப்பு பற்றி நீங்கள் எழுதிய பதிவை படித்தேன். நோக்கம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள். அவர்கள் நோக்கம் தெளிவாகத்தான் இருக்கிறது....