குறிச்சொற்கள் வாகைமண்

குறிச்சொல்: வாகைமண்

பச்சைக்கனவு

என் வலக்கையின் மணிக்கட்டு ஓரமாக ஒரு சிவந்தபுள்ளி. அது அரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. இனியதோர் இருப்புணர்த்தல். அதுதான் மழைப்பயணம் முடிந்து வந்த நினைவு. அட்டை கடித்த தடங்கள் சில அரித்து சிவந்து தடித்து புள்ளியாகி...

பருவமழைப் பயணம் 2012

2007 வாக்கில் நாங்கள் ஆரம்பித்தது ஜூலை மாதத்திய பருவமழைப்பயணம். அதற்கு முன் ஈரோட்டு பசுமைபாரத நண்பர்கள் தற்செயலாகச் செய்த ஒரு கேரள மலைப்பயணத்தில் அந்த இடத்தைக் கண்டடைந்திருந்தனர். பீர்மேட்டில் மிக மலிவான ஒரு...