குறிச்சொற்கள் வள்ளுவர்

குறிச்சொல்: வள்ளுவர்

எழுத்தாளனைப் புனைந்துகொள்ளுதல்…

சமூகத்தின் கூட்டுமனம் ஆளுமைகளைப் புனைந்துகொள்கிறது. அந்த ஆளுமைகளின் உடற்தோற்றத்திற்குச் சமானமாகவே அவர்களின் பங்களிப்பும் அதை அச்சமூகம் எதிர்கொள்ளும் விதமும் அதில் தொழில்படுகிறது. தமிழகத்தில் அவ்வாறு சென்றகாலங்களில் நாம் புனைந்துகொண்ட ஆளுமைச்சித்திரங்களை நினைவுகூர்ந்தால் இதை...

வள்ளுவரும் அமணமும்

வணக்கம் ஜெயமோகன் அண்ணா தற்போதுதான் கொற்றவை வாசித்து முடித்தேன். இறுதி அத்தியாயத்தை படிக்கும் போது ஒரு கணம் கண்மூடி இளம் வயதிலேயே இழந்த என் தாயை நினைத்து கொண்டேன். பொதுவாக நான் உணர்ச்சிவசப்படும் டைப்...