முகப்பு குறிச்சொற்கள் வள்ளுவரும் இறைவாழ்த்தும்

குறிச்சொல்: வள்ளுவரும் இறைவாழ்த்தும்