குறிச்சொற்கள் வலதுசாரி அறிவுஜீவிகள்

குறிச்சொல்: வலதுசாரி அறிவுஜீவிகள்

சகிப்புத்தன்மையின்மை- ஆறுதல்

ஜெமோ சகிப்பின்மை பற்றிய குறிப்பு கண்டேன். சரி, இடதுசாரி அறிவுஜீவிகள் எல்லாம் புரோக்கர்கள், அதிகார அடிவருடிகள். அவர்களுக்கு கொடுக்கிற சலுகைகள் தவறு. வீடுகள் பிடுங்கப்படவேண்டும். அவர்களின் முதுகெலும்பு முறிக்கப்படவேண்டும். பதிலுக்கு என்ன? உங்களைப்போன்ற...