குறிச்சொற்கள் வறீதையா கன்ஸ்தண்டீன்

குறிச்சொல்: வறீதையா கன்ஸ்தண்டீன்

ஜோ.டி.குரூஸுக்கு பாராட்டு விழா

பிப்ரவரி 2014 ஒன்றாம்தேதி மாலையில் ஜோ.டி குரூஸுக்கு பாராட்டுவிழா சிறில் அலெக்ஸ் மற்றும் நண்பர்களால் சென்னை லயோலா கல்லூரியில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. விழாவுக்கு முன்னாள் டிஜிபி அலெக்ஸாண்டர் தலைமை ஏற்று நடத்திவைத்தார். அரங்குநிறைய நண்பர்களும்...

நெய்தல் படைப்பாளிகள்

நண்பர் வறீதையா கன்ஸ்தண்டீன் மீனவ இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களில் இலக்கிய ஆர்வத்தையும் எழுத்தார்வத்தையும் உருவாக்கும்பொருட்டு ‘நெய்தல் படைப்பாளிகள் அமைப்பு’ அதன் மூன்றாண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது. அந்த அமைப்பின் ஆரம்பகாலம் முதல் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறேன்....