குறிச்சொற்கள் வர்ணபக்ஷன்

குறிச்சொல்: வர்ணபக்ஷன்

‘வெண்முரசு’ – நூல் எட்டு – ‘காண்டீபம்’ – 35

பகுதி நான்கு : ஐந்துமுகத்தழல் - 6 தேவாரண்யம் சொற்கள் செறிந்து உருவான இருளால் ஆனதே என்று அர்ஜுனன் அறிந்தான். மண்ணில் பல்லாயிரம் நுண்ணுயிர்கள் எழுப்பிய ரீங்காரம். கிளைகளிலும் இலைகளிலும் செறிந்த பறவைகளின் ஓசையும்,...