குறிச்சொற்கள் வரைகலை நாவல்

குறிச்சொல்: வரைகலை நாவல்

மங்காப் புகழ் புத்தர்

வரைகலை நாவல்கள் மேல் எனக்கு பெரிய ஆர்வமிருந்ததில்லை. நான் வாசித்தவரை அவை ஆழமானவையாகவும் தெரியவில்லை. ஒருவகையில் அவை வாசிப்புக்கு இடர் அளிப்பவை. நம் வாசிப்பின்போது மொழியிலிருந்தே கால இடச்சூழலை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம்....