முகப்பு குறிச்சொற்கள் வருக்கை [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: வருக்கை [சிறுகதை]