குறிச்சொற்கள் வரலாற்றில் இருந்து எதைக்கற்றுக்கொண்டோம்?

குறிச்சொல்: வரலாற்றில் இருந்து எதைக்கற்றுக்கொண்டோம்?

வரலாற்றில் இருந்து எதைக்கற்றுக்கொண்டோம்?

  ஜெ, நான் உங்கள் இணையத்தள பதிவுகளை படித்து வருகின்றேன். மேலும் நான் உங்களின் ஒரு நாவல் கூட படித்ததில்லை உங்கள் நாவல் மட்டுமின்றி அவ்வளவாகப் புத்தக வாசிப்பு இல்லாதவன் .இணையத்தின் மூலமாகவே பல தகவல்களை...