குறிச்சொற்கள் வரலாற்றின் உண்மை

குறிச்சொல்: வரலாற்றின் உண்மை

வரலாற்றின் உண்மை

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, நான் உங்களது திருச்சி நட்புக்கூடலில் கலந்து கொண்டேன். உங்களை நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு இத்தனை எளிதாகக் கிடைக்கும் என்று நினைக்கவில்லை. மிக மகிழ்ச்சி. உங்களிடம் நான் கேட்க நினைத்த பல கேள்விகளைக்...