குறிச்சொற்கள் வன்முறை வளர்கிறதா?

குறிச்சொல்: வன்முறை வளர்கிறதா?

வன்முறை வளர்கிறதா?

இனிய சகோதரனுக்கு நேற்று அதிகாலையில் விழித்து மறுபடியும் தூக்கம் வராமல் டிவி பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். ஒரு செய்தி சானலில் வரிசையாக மூன்று நிகழ்வுகள். 1. ஏதோ கட்சி சண்டை. ஒரு குழு இன்னொரு குழுவை அடித்து...