குறிச்சொற்கள் வன்முறை அரசியல்

குறிச்சொல்: வன்முறை அரசியல்

சாருவும் மேனகாவும்

சாரு நிவேதிதா – தமிழ் விக்கி  சாரு அவர்களின் கடிதம். அதில் மேனகா காந்தி ஊழியரை அடித்த விவகாரம் பற்றி எழுதியிருந்தார். ஒரு வரி எனக்குக் குறிப்பாகப் பிடித்திருந்தது. தமிழ் ஆங்கிலத்திற்கு நிகராக விளையாடுகிறது...

காந்தியம் ஒரு கடிதம்

ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, உங்களின் காந்தி பற்றிய கட்டுரைகளை சமீபத்தில் வாசிக்க நேர்ந்தது. காந்தியத்தின் எல்லைகள் மற்றும் பயன்களைப் பற்றிய உங்களின் கருத்துகள் பலவற்றுடன் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. காந்திய எதிர்ப்பு அணியில் இருந்து பின்னர்...