குறிச்சொற்கள் வனமாலிகை

குறிச்சொல்: வனமாலிகை

கடிதங்கள்

ஜெ.. 1000 கி,மி ஓடி வந்து மழைக்குள் மாட்டிக் கொண்டேன். அருணனின் பிறந்த நாளுக்காக. ஆனால், இம்மழையை சென்னை எதிர்கொண்ட விதம் பார்த்து மகிழ்ந்து போனேன். சென்னை ஒரு தாழ்வான பகுதி.. ஒரு நாளில் 10 செ.மீ...