முகப்பு குறிச்சொற்கள் வண்ண நிலவன்

குறிச்சொல்: வண்ண நிலவன்