குறிச்சொற்கள் வடிவச்சிக்கல்

குறிச்சொல்: வடிவச்சிக்கல்

இரு ஈழக்கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ வணக்கம் நான் உங்கள் ஆக்கங்களை விரும்பிப் படிப்பேன் தற்போது உங்கள் இணையத்தைத் தொடர்ந்து படித்து வருகிறேன். என்னைப்பொறுத்த வரையில் மிகவும் பயனுள்ளதொன்றாகவே இதைக் கருதுகிறேன். உங்களிடம் ஒரு விடயம் கேட்டுத் தெளிவைப் பெற வேண்டியுள்ளது. நீங்கள் அதிகமும்...