குறிச்சொற்கள் வடக்கும் தெற்கும்

குறிச்சொல்: வடக்கும் தெற்கும்