குறிச்சொற்கள் வடக்கிருத்தல் தற்கொலையா?

குறிச்சொல்: வடக்கிருத்தல் தற்கொலையா?

வடக்கிருத்தல் தற்கொலையா?

http://www.thehindu.com/opinion/lead/a-reductive-reading-of-santhara/article7572187.ece?homepage=true http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-flawed-reasoning-in-the-santhara-ban/article7572183.ece?homepage=true   http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/santhara-in-the-eyes-of-the-law/article7541803.ece வயதான காலத்தில், உண்ணா நோன்பிருந்து உயிர் துறத்தல் சமண மதத்தினரிடையே உள்ள ஒரு வழக்கம். இதை, தற்கொலை என ஆகஸ்டு 10 ஆம் தேதி, ராஜஸ்தான் உயர் நீதி மன்றம் தீர்ப்பளித்து, இ.பி.கோ 309...