முகப்பு குறிச்சொற்கள் வடகிழக்கு மாநிலம்

குறிச்சொல்: வடகிழக்கு மாநிலம்