முகப்பு குறிச்சொற்கள் வடகிழக்கின் நிலம்

குறிச்சொல்: வடகிழக்கின் நிலம்