முகப்பு குறிச்சொற்கள் வஜ்ரசீர்ஷன்

குறிச்சொல்: வஜ்ரசீர்ஷன்