குறிச்சொற்கள் லோதல்

குறிச்சொல்: லோதல்

அருகர்களின் பாதை 15 – அகமதாபாத்,லோதல்

அகமதாபாத், சமணர்கள் அதிகம் வாழும் ஊர்களில் ஒன்று. பிரம்மாண்டமான வணிகநகரமாக இன்று அது உருவாகியிருக்கிறது. இந்தியாவில் மிக வேகமாக வளரும் நகரங்களில் ஒன்று இது.புறநகரிலேயே நகரின் பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சியைக் காண முடிந்தது. சென்னையின்...