குறிச்சொற்கள் லெட்சுமிநாராயணன்

குறிச்சொல்: லெட்சுமிநாராயணன்

முதற்கனல் வாசிப்பு- லெட்சுமிநாராயணன்

சில மாதங்களாகவே, வெண்முரசிக்குள் நுழையலாம் என்ற எண்ணம் தயக்கத்தை மீறி மேலோங்கி வந்திருந்தது. தயக்கத்திற்குக் காரணம், வெண்முரசு கண்டிப்பாக உழைப்பைக்கோரும். வேறு எதையும் செய்யவிடாது. செயலற்றதன்மையை உண்டாக்கும். மனம் தயாராகவே இருந்தது. அனைத்தையும்...