குறிச்சொற்கள் லீ குவான் யூ

குறிச்சொல்: லீ குவான் யூ

சிங்கப்பூருக்கு…

அன்பு ஜெ, வணக்கம். இரண்டு முறை சிங்கப்பூர் வந்திருக்கிறீர்கள். மூன்றாம் முறையாய் இந்த மாதம் இறுதியில் நடைபெறும் சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர் விழாவிற்கு வருவதாகச் செய்தி அறிந்தேன். மிக்க மகிழ்ச்சி. மூன்றாம் முறையும் சந்திக்க ஆவலாய்...