குறிச்சொற்கள் லாசர் [சிறுகதை ]

குறிச்சொல்: லாசர் [சிறுகதை ]

உலகெலாம், லாசர்- கடிதங்கள்

 உலகெலாம் அன்புள்ள ஜெ, நலம்தானே? நானும் நலமே. உலகெலாம் என்னும் கதையை வாசிக்கும்போது அறிவியலின் ஆன்மிகமா என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது. அறிவியலையும் ஆன்மிகத்தையும் இணைப்பவர்கள் செய்யும் சில விஷயங்கள் உண்டு. அவர்கள் அறிவியல் ஆன்மிகத்தை endorse...

தேவி,லாசர்- கடிதங்கள்

தேவி அன்புள்ள ஜெ தேவி மிக உற்சாகமாக வாசித்த கதை. எல்லாருக்குமே ஒரு நாடக அனுபவம் இருக்கும். குறைந்தபட்சம் பள்ளிகளிலாவது நாடகத்தில் நடித்திருப்பார்கள். அது ஒரு கோலாகலமான அனுபவம். அந்த நினைவை அந்தக்கதை மீட்டியது....

லாசர் [சிறுகதை ]

”என்னலே அது?” என்றபடி ஜான்சன் ஓடி அருகே வந்தான். லாசர் அதை உடனே மண்ணை அள்ளிப்போட்டு மூடிவிட்டான். “ஏலே என்னலே அது? ஏலே சொல்லுலே” என்றான் ஜான்சன். லாஸர் அதை அவனிடமிருந்து எப்படி மறைப்பது என்று தெரியாமல்...