குறிச்சொற்கள் லட்சுமியும் பார்வதியும் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: லட்சுமியும் பார்வதியும் [சிறுகதை]

லக்ஷ்மியும் பார்வதியும்,கைமுக்கு- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, லக்ஷ்மியும் பார்வதியும் கதையின் சிறப்பு என்ன என்று பேசிக்கொண்டிருந்தோம். வரலாற்றின் அடியில் இருக்கும் பெண்களின் வரலாற்றைச் சொல்கிறது, பேசப்படாத கதைகளின் வாய்ப்புகளைச் சொல்கிறது. ஆனால் அதையெல்லாம் விட முக்கியமனாது வரலாற்றை மயக்கமில்லாமல்...

தங்கப்புத்தகம், லட்சுமியும் பார்வதியும்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-1 ‘தங்கப்புத்தகம்’ - 2 கதைத் திருவிழா-1’தங்கப்புத்தகம்’ - 1 அன்புள்ள ஜெ தங்கப்புத்தகம் ஒரு கனவுத்தன்மையை அடைவது பல காரணங்கள். ஆனால் உண்மையில் கனவின் இயல்புதான் அந்த தங்கப்புத்தகம் வாசிப்பது. நாம் கூர்ந்து பார்க்கப்பார்க்க...

அன்னம்,லட்சுமியும் பார்வதியும்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-3,லட்சுமியும் பார்வதியும் அன்புள்ள ஜெ லட்சுமியும் பார்வதியும் கதை எனக்கு பல எண்ணங்களை உருவாக்கியது. இதேபோன்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் விஷ்ணுபுரத்தில் வரும். கருணையற்றவர்களே நல்ல ஆட்சியாளர்கள், கருணையுள்ள ஆட்சியாளர்கள் தோற்கடிக்கப்படுகிறார்கள் என்று சூரியதத்தரிடம்...

லட்சுமியும் பார்வதியும், செய்தி- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-2,செய்தி அன்புள்ள ஜெ செய்தி சிறுகதை ஒரு அழகான இனிமையான கதை. சில பழைய நினைவுகள் தித்திக்குமே அதைப்போல. இரண்டு முதல் அனுபவங்கள், இரண்டுபேருக்குமே. ஒரு பெண்ணிடம் உன்னை முத்தமிடவேண்டும் என்று ஆசை என்று...

கதைத் திருவிழா-3,லட்சுமியும் பார்வதியும் [சிறுகதை]

“ஸ்ரீபத்மநாபஸேவினி, வஞ்சிதர்ம வர்த்தினி, ராஜராஜேஸ்வரி, ஆயில்யம் திருநாள் கௌரிலட்சுமிபாய் தம்புராட்டி ஸவிதம்!” என்று கோல்காரன் அறிவித்து வெள்ளிக்கோலை தாழ்த்தி தலைவணங்கினான். ராஜராஜ வர்மா திரும்பி பார்வதிபாயிடம் அருகே வரும்படி கைகாட்டினார். பார்வதிபாய் தன்னருகே நின்றிருந்த...