முகப்பு குறிச்சொற்கள் ரௌத்ராஸ்வன்

குறிச்சொல்: ரௌத்ராஸ்வன்