முகப்பு குறிச்சொற்கள் ருதுத்வஜன்

குறிச்சொல்: ருதுத்வஜன்