குறிச்சொற்கள் ராய் மாக்ஸம் குன்னூரின் குயில்சாலையில் – விஜயராகவன்

குறிச்சொல்: ராய் மாக்ஸம் குன்னூரின் குயில்சாலையில் – விஜயராகவன்

ராய் மாக்ஸம் குன்னூரின் குயில்சாலையில் – விஜயராகவன்

வெள்ளி காலை செந்தில் சென்னையிலிருந்து அழைத்து தானும் ராயும் கோவை வருவதாகவும் ,சனி யன்று கோவையில் நண்பர்களை சந்தித்துவிட்டு ,ஊட்டியையும் குன்னுர்ரையும் பார்க்கவிருபத்தாகவும் ,அதனால் என்னை புறப்பட்டு வர சொன்னார். சனி காலை 11மணியளவில்...