குறிச்சொற்கள் ராமபிரசாத்

குறிச்சொல்: ராமபிரசாத்

கொற்றவை – ஒரு பச்சோந்திப் பார்வை- ராமபிரசாத்

ஒரு சம்பவம், அல்லது தருணத்திற்கும் முழு ரூபம் கிடையாது. - இதுவே என் புரிதல் ஜெயமோகன் எழுதியுள்ள கொற்றவை மீது.ஒவ்வொரு வர்ணனையும், ஒவ்வொரு பேச்சும், ஒவ்வொரு விவரமும், முதற்பார்வைக்கு எவ்வளவு அனாவசியமாகத் தோன்றினாலும்,...