குறிச்சொற்கள் ராமச்சந்திர சர்மா

குறிச்சொல்: ராமச்சந்திர சர்மா

தமிழிசை மேலும் ஒரு கடிதம்

  ஆபிரகாம் பண்டிதர் து.ஆ.தனபாண்டியன் திரு ஜெ மீண்டும் நான. உங்கள் பதிவையும் ராமச்சந்திர சர்மா வின் பதிவையும் படித்தேன். இரண்டையும் இணைத்து கோர்வை ஆக்கும் சில விஷயங்கள் இதோ. தமிழில் இசை சம்பிரதாயம் பரிபாடலில் இருந்து (தெரிந்த கிடைத்த நூல்களில்...

பரப்பிசை , செவ்விசை – உரையாடல் – ஈரோடு .

ஈரோடு நண்பர்கள் நாளை ஞாயிறு (3/10/10) காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை பரப்பிசை , செவ்விசை குறித்த ஒரு உரையாடல் மற்றும் பாடுதல் நிகழ்வை ஒழுங்மைத்திருக்கிறார்கள் , நண்பர்...