குறிச்சொற்கள் ராதாகிருஷ்ணன்

குறிச்சொல்: ராதாகிருஷ்ணன்

ராதாகிருஷ்ணன்

இனிய ஜெயம், ஒரு தொடக்கம் கட்டுரை வாசித்தேன் அறிமுகமான நாள் தொட்டு இலக்கிய வட்டத்தில் மனதுக்கு மிக நெருக்கமாக இருப்பவர் என் நண்பர் ரா கி. அவரது 'மழலை' மொழிக்கு எப்போதுமே நான் அடிமை. இரவுகளில் உறங்காமல்...

ஒரு தொடக்கம்

சில சிறிய விஷயங்கள் அபாரமான உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடியவை. பெரும்பாலும் இன்னொருவரிடம் அவற்றைப் பகிரக்கூட முடியாது. அதில் முக்கியமானது குழந்தைகளின் வெற்றிகள். பொதுவாகவே இந்தியர்களைப்பற்றி ஒரு மெல்லிய கிண்டல் மேலைநாட்டினரிடம் உண்டு, நாம் நம் குழந்தைகளைப்பற்றி...