குறிச்சொற்கள் ராஜ்கௌதமன்

குறிச்சொல்: ராஜ்கௌதமன்

பாட்டும் தொகையும் -ராஜ் கௌதமன் ஆவணப்படம்

  https://youtu.be/549IKs4voP0 ராஜ் கௌதமனுக்கு 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது அளிக்கப்பட்டதை ஒட்டி கே.பி.வினோத் அவர்களால் எடுக்கப்பட்ட ஆவணப்படம். பாட்டும் தொகையும். 2018 டிசம்பர் 23 அன்று விருதுவழங்கும் மேடையில் முதல் திரையிடல் நிகழ்ந்தது. இசை பி...

ராஜ்கௌதமன் -பண்பாட்டு ஆய்வாளரை மதிப்பிடுதல்

பதிப்புரை விஷ்ணுபுரம் விருது எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் நண்பர்களால் உருவாக்கப்பட்ட விஷ்ணுபுரம் இலக்கியவட்டம் அமைப்பின் சார்பில் சென்ற 2010 முதல் அளிக்கப்பட்டுவருகிறது. தமிழின் இலக்கியத்தெளிவற்ற சூழலில் இலக்கிய முன்னோடிகள் கௌரவிக்கப்படாமல் போய்விடலாகாது என்னும் நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்ட...

பாட்டும் தொகையும் தொல்காப்பியமும் தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும்- சுபா

அன்புநிறை ஜெ, "பாட்டும் தொகையும் தொல்காப்பியமும் தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும்" - பேராசிரியர் ராஜ் கௌதமனின் இந்த நூலை வாசித்து முடித்த பின்னரும் ஒரு வாரமாக அதன் நிறைவுச் சொற்கள் பல தருணங்களில் மேலெழுந்து...

ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-8

ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-7 8.முருகை விலக்கும் வேல் ராஜ்கௌதமன் விரிந்த ஆய்வுப்பின்புலத்துடன் உருவாக்கும் இந்த வரலாற்றுருவாக்க முயற்சியில் சில எல்லைகளைச் சுட்டிக்காட்டவேண்டும்.  ஆரம்பகால வரலாற்றாசிரியர்கள் வம்சவரிசை  வரலாற்றையே உருவாக்கினார்கள். அது மன்னர்களை மட்டுமே...

ராஜ் கௌதமன் பற்றி ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்

  https://youtu.be/RuIj045T964 பேரா ராஜ் கௌதமன் பற்றி ஸ்டாலின் ராஜாங்கத்தின் உரை. அவர் விளக்கு விருது பெற்றபோது நிகழ்த்தப்பட்டது. ராஜ் கௌதமன் என்னும் எழுத்தாளரைப்பற்றிய பார்வை

ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-7

ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-6 7. கலங்கலில் எழும் தெளிவு ராஜ்கௌதமனின் ஆய்வுகள் சார்ந்து கல்வித்துறையாளர்களிடமிருந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுவதுண்டு. அவர் முடிவுகளை முன்னரே உருவாக்கிக்கொண்டு அதற்கேற்ப தரவுகளை விரிவாகத் தேடி தொகுத்து தன் ஆய்வுகளை...

ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-6

ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-5 6 தமிழ்ப்பண்பாட்டு ஆய்வின் மூன்று புள்ளிகள் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் வரலாற்றை எழுதுதல் தமிழ் வரலாறு ஓரளவிற்கு எழுதப்பட்ட பின்னரே தொடங்குகிறது. எந்த ஒரு பண்பாட்டு வரலாற்று எழுத்திலும் இருக்கும்...

ராஜ்கௌதமனின் அயோத்திதாசர் நூல் இலவசமாக

இனிய ஜெயம் தமிழ்  இணையக்  கல்விக்கழகத்தில் ,சுனில் கிருஷ்ணன்  மதிப்பீடு  செய்த    ராஜ் கௌதமன்  அவர்களின்  அயோத்திதாசர்  ஆய்வுகள்  நூல், பொதுப் பயன்பாட்டு  தேவைக்கென  தரவிறக்கிக்கொள்ள  கிடைக்கிறது. அதன் சுட்டி கீழே. http://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt1jZQy&tag=#book1/ கடலூர் சீனு ======================================================== ராஜ்...

ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-5

  ராஜ் கௌதமனின் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பார்வை-4 5. கருத்துவரைவின் முழுமை தத்துவ விவாதங்களில் எப்போதுமே கருத்துப்பூசல்  ஒரு முக்கியமான இடத்தை வகிக்கிறது. ஷோப்பனோவர், நீட்சே முதல் மார்க்ஸ் வரையிலான தத்துவமுன்னோடிகள் அனைவருமே விரிவான கருத்துப்பூசலில்...

ராஜ்கௌதமனின் அ.மாதவையா, இலவசநூல்

இனிய ஜெயம் ராஜ்கௌதமன் அவர்கள் அ.மாதவையா அவர்களின் வாழ்வும் பணியும் குறித்து எழுதிய நூலை இந்த சுட்டி வழியே தரவிறக்கிக் கொள்ளலாம் . http://www.padippakam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7997:2012-12-10-09-45-23&catid=214:2010-08-18-19-01-15