குறிச்சொற்கள் ராஜஹம்ஸமே…

குறிச்சொல்: ராஜஹம்ஸமே…

உலகம் பார்க்கும் சாளரம்

பூனை அசுவாரஸ்யமாய் அடியெடுத்து வைப்பது போல எந்த ஆரவாரமும் இல்லாமல் மந்தமாக சில நிகழ்வுகள் நிகந்துவிடுகின்றன. பின்னர் கொஞ்சமும் எதிர்பார்த்திராத விதமாய் அதன் விளைவுகள் பெருகி வரும் போது, தொடக்க நிகழ்வு அழுத்தமான...