குறிச்சொற்கள் ராஜமார்த்தாண்டன் விருது

குறிச்சொல்: ராஜமார்த்தாண்டன் விருது

குமரகுருபரனுக்கு ராஜமார்த்தாண்டன் விருது

குமரகுருபரனின் கவிதைத்தொகுதியான ‘ஞானம் நுரைக்கும் போத்தல்’ இவ்வருடத்தைய ராஜமார்த்தாண்டன் கவிதை விருதுக்குத் தேர்வாகியிருக்கிறது. நாகர்கோயில் நெய்தல் அமைப்பால் அளிக்கப்படும் விருது இது முதல் தொகுதிக்கே அங்கீகாரம் என்பது மகிழ்ச்சியான செய்தி. குமரகுருபரனுக்கு வாழ்த்துக்கள். இத்தருணத்தில்...

ராஜமார்த்தாண்டன் விருது

விமர்சகர் ராஜமார்த்தாண்டன் நினைவாக வழங்கப்படும் கவிதைவிருது இம்முறை தாணு பிச்சையாவின் ’உறைமெழுகின் மஞ்சாடிப்பொன்’ என்ற கவிதைத்தொகுப்புக்கு வழங்கப்படுகிறது. 2009 ஆம் வருடத்துக்கான விருது இது. கவிஞர்கள் சுகுமாரன், க.மோகரங்கன், இதழாளார் கவிதா முரளிதரன்...